Adorno Theodor Ludwig Wiesengrund

Z skolavpohode.cz

Německý filosof, sociolog, estetik a teoretik hudební vědy. Spoluzakladatel a hlavní představitel tzv. "frankfurtské školy". Spolupracoval s 'Ústavem pro společenský výzkum' a podílel se na vypracování jeho kritické teorie. Usiloval o kritickou obranu racionálního myšlení osvícenské tradice (spolu s Maxem Horkheimerem). Pojmem negativní dialektika oponoval hegelovské dialektice a její tendenci k uzavřenému systému. Jedinou možnou formou systému je konfigurace rozdílných momentů, což je teze, která je zároveň kritikou tradiční filosofie, jejíž usilování o smysluplný výklad skutečnosti ztroskotává na nebývalé míře utrpení a katastrof, charakteristických pro 20. století. Podal zásadní výklad nové, schönbergovské hudby, intenzívně se zabýval literaturou a v závěru života pracoval na estetické koncepci, která měla podat výklad toho, co je na umění "nesouměřitelné".

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.