Abrahamffy Ján

Z skolavpohode.cz

Slovenský protireformační spisovatel a františkánský kněz. Tvořil ve slovenštině i v latině. Stal se autorem první slovenské katolické modlitební knížky publikované tiskem. Své modlitby psal prozaickou i veršovanou formou, většinou osmislabičnou. Tématická různorodost dokumentuje barokní pojímání světa - od obavy z válek přes bolest nad nespravedlností pozemského světa až k františkánské optimistické pokoře a k mystickému vytržení, avšak i k eschatologickému meditování o posledních věcech člověka. Abrahamffy volil působivé barokní obrazy, modlitby jsou však v jednoduchém stylu, neboť knížku v rámci protireformační kulturní aktivity adresoval prostým věřícím. V náboženské tvorbě polemizoval s reformačními názory. Knězům a řeholníkům věnoval latinskou modlitební knížku.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.