Abraham a Sancta Clara

Z skolavpohode.cz

Rakouský kazatel. Narodil se v Kreenheinstettenu. Pocházel z chudých poměrů, studoval na církevních školách a univerzitách v Německu, v Rakousku, v Itálii i v Praze. Byl augustiniánem a kazatelem (od roku 1677 císařským) ve Vídni a ve Štýrském Hradci. Jeho kázání patří k vrcholům barokní rétoriky. Byl bystrým pozorovatelem a humorným i satirickým komentátorem života všech společenských vrstev. Do kázání vplétal četné historky a bajky, užíval mnoha metafor, slovních hříček, přísloví i jadrných výrazů. Ve sbírkách kázání líčil řádění moru a vyzýval k obraně proti Turkům. Zemřel ve Vídni.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.