Česká avantgarda 20. a 30. let 20. století

Z skolavpohode.cz
 • ovlivněno 1. světovou válkou, lidé se radikalizovali, posun spíše k levici, Rusko (1. socialistický stát), rozpad Rakouska-Uherska, vznik samostatného Československa, až do 1920 snahy vytvořit socialistický stát, boje o charakter republiky
 • 1920 je jasné, že budeme demokratický stát (humanistický vliv Tomáše Gariqua Masaryka) uvolnění školství, tisku, kultury, vzniká rozhlas a televize, TGM zástupce čechslovanismu; názor, že Češi a Slováci jsou jediný národ a jejich jazyky je jeden jazyk ve dvou formách, ale ukázalo se, že kultura … jsou odlišné => konec čechoslovanismu
 • 1921 vznik Komunistické strany Československa, intelektuálové i obyčejní lidé členy, také mnoho spisovatelů; vidina lepší budoucnosti, chtějí zlepšit svět, 20. léta: hospodářská konjunktura, období stabilizace, klidu
 • 1929 prudký zlom, hospodářská krize, 5. sjezd KSČ Gotwald v čele bolševické strany => manifest sedmi spisovatelů odmítl bolševizaci (Vančura, Majerová, Olbracht, jeho manželka Malířová, Neumann, Seifert, Hora)
 • v literatuře vlastenecká, politická, národně uvědomovací funkce, radikální odklon od minulosti, 2 pohledy na svět: optimistický (válka je za námi, před námi světlá budoucnost, myšlenka marxismu-leninismu), skeptická (válkou došlo k odlidštění, může to celé nastat znova " existencialismus) přejímání cizích podnětů => různé směry stále tvoří anarchističtí buřiči, česká moderna, ruchovsko-lumírovská generace, Čapkovsko-Wolkerovská generace, vzniká:
  • civilismus: optimistický směr, oslava technických vynálezů, moderního života a světa, velkoměsta s vřavou a hlukem, člověka, který s tím žije v symbióze " už Whitman, nyní Neumann
  • vitalismus: reakce na válku, oslava elementárních projevů života spojená s návratem k přírodě, jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz už Šrámek, nyní Čapek, Wolker
  • poetický naivismus: blízký vitalismu, ale není tak svázán s přírodou, radost z věcí, které člověka obklopují Wolker
  • expresionismus: obavy o osud člověka, vyjádření duševních pocitů, představy sociálních katastrof, deformaci lidských vztahů, nesmyslnost tehdejšího života, hledá nové ideály lidskosti; Durych, Reynek
  • proletářská poezie " básníci nahlížejí na svět očima pracujícího člověka, přiblížení se dělnictvu, boj proti sociálnímu útlaku a válce, sny o revoluci, kolektivnost, tendenčnost, radost z obyčejných věcí, to ale opadlo a zůstaly problémy, k problémům se přistupuje citově, nikoli rozumově, okouzleni technikou a civilizací, chtěli umění přístupné všem, lidovost hnutí Devětsil, Wolker, Seifert, Hora, končí 1924 - smrt Wolkera, odmlčení Hořejšího, Seifertse přiklání k poetismu

Poetismus = avantgarda

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.