Otázka

Z skolavpohode.cz

Patrik V. se ptá

Otázky na které bych byl moc rád kdybyse odpovědělo moc děkuji všem kteří by mi stím pomohly!

1)Stroj vyrobil za 1hodinu 128 součástek.Po seřízení vyrobil za 1hodinu 144 součástek. určete: a)v jakém poměru byla zvýšena výkonost stroje b)o kolik procent se zvýšila vyýkonnost stroj

2)Obvod obdélníku je 56m.Určete délky jeho stran,víte-li,žejsou v poměru 7 : 3. 3)Jaká je skutečná výměraovocného sadu,který je na plánu v měřítku 1 : 500 zobrazen geometrickým obrazcem o obsahu 34cm čtverečních?Skutečnou výměru vyjádřete v hektareeech. 4)Počet odpracovaných hodin dvou dělníků při stejné hodinové mzdě byl v poměru 4 : 5.Vypočítejte,kolik každý z nich dostal po 15% srážce,jestli hrubá mzda pro oba dohromady činila 5 400Kč. 5)Jana a Eva četli stejnou knihu.Jana přečetla denně 14 stran a dočetla ji o den dříve než EVA,která četla každý den 12 stran.Určete,kolik stran denně musel přečíst Milan,rozhodl-li se číst knihu také rovnoměrným tempem jako obě děvčata,ale přečíst ji ještě o dva ny dříve než Jana.

6)Dřevěná krychle o hraně 1 dm je natřena zelenou barvou.Tuto krychli rozřežeme na jednotkové centimetrové krychličky.Určete počet všech jednotkových krychliček,které mají a)3stěny zelené b)2 stěny zelené 3)aspoň jednu stěnu zelenou 

7)Nákladní Auto s nosností 7 tun má ložnou plochu s rozměry 4.5 m a 2,1m.Hmotnost 1m krychlového mokrého písku je 2000kg.Do jaké výšky můžeme naložit mokrý písek,aby nebyla překročena nosnost auta?Vypočítejte s přesností na cm. 8)Podstava kolmého trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou 5cm.Obsah největší stěny pláště je 130 cm čtverečních a výška tělesa je 10 cm.Vypočítejte objem tělesa. 9)Krychli o hraně 2dm je vepsán Válec.Vypočítejte objemy obou těles a zjistěte ,kolik procent objemu krychle zabírá objem válce.

10Kvádr má rozměry 5cm,3cm a 8cm.Vypočítejte s přesností na desetiny cm velikosti všech stěnových úhlopříček a velikost tělesové úhlopříčky
21.11.2007

Odpovědi

Odpovědi se zobrazují jen registrovaným. Přihlaš se, nebo se zaregistruj.