Vylučování

Z skolavpohode.cz
 • amonný iont NH4 - rozkladem bílkovin (váže se na membrány)
 • podobný iontům sodným atd.
 • porušení rovnováhy na membránách
 • amonného iontu je nekontrolovatelné množství
 • velké množství částic - změny osmotických tlaků (velké)
 • udržování osmotického tlaku - nutno ionty vylučovat
 • pulsující vakuola
  • kvůli iontům nasává vodu a je vyloučena mimo tělo
 • protonefridie - plaménkové buňky, kmitáním brv vytváří podtlak (ploštěnci, hlísti, larvy některého hmyzu)
 • metanefridie
  • obrvené nálevky
  • mnohobuněčný útvar
  • na principu podtlaku strhávají látky z okolí a vylučují je (kroužkovci)
 • ledvina
  • nahromaděné metanefridie
  • odpadní látky strhávány z hemolymfy (anatomicky není stejná jako u obratlovců)
 • členovci - malpigické žlázy - výběžky střeva - na principu změn osmotických hodnot
 • strunatci - ledvina - složená z nefronů
 • ledviny mají až obratlovci
 • nefron je vnější cévní klubíčko (ledvinná pánvička)
 • ve vývoji se ledviny posouvají níž (blíž k řitnímu otvoru)
 • klubíčko se zanořuje do nálevky
 • pronefros - předledviny
 • mezonefros - prvoledvina (nižší obratlovci)
 • metanefros - pravá ledvina (plazi, ptáci, savci)
 • u nás v ledvině jeden milion nefronů
 • stavba ledviny - nefron - baumanův váček
  • cévní klubíčko
  • odvodné kanálky
 • v kanálcích zpětné vstřebávání (resorbce)

- musí být co nejdelší

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.