Tvorba cen

Z skolavpohode.cz


Obsah

1 Cíl a metodika práce
2 Slovo na začátek ...
3 Strategie stanovení úrovně cen
3.1 Cenové cíle
3.1.1 Přežití
3.1.2 Zisk
3.1.3 Zvýšení objemu prodeje
3.1.4 Tržní podíl
3.1.5 Stabilizace pozice firmy na trhu
3.1.6 Návratnost investic
3.2 Omezující faktory
3.2.1 Poptávka
3.2.2 Etapa životního cyklu výrobku
3.2.3 Náklady
3.2.4 Konkurence
3.2.5 Distribuce
3.2.6 Vliv ceny na ostatní výrobky firmy
3.2.7 Vláda
3.3 Vztah mezi poptávkou, náklady a ziskem
3.3.1 Poptávková křivka
3.3.2 Cenová elasticita poptávky
3.3.3 Analýza bodu zvratu
3.3.4 Určování ceny
4 Určení metod tvorby cen
4.1 Nákladové oceňování
4.2 Poptávkové oceňování
4.3 Soutěživé oceňování
5 Stanovení cen nových výrobků
6 Stanovení pravidel pro cenové změny
7 Stanovení pravidel pro slevy a srážky z cen
8 Struktura ceny ve veřejném stravování
9 Cenové výzkumy
10 Zákon o cenách
11 ... a slovo na závěr
12 Seznam použitých zdrojů
13 Seznam příloh

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.