Tělní tekutiny

Z skolavpohode.cz
 • především transportní charakter
 • termoregulace
 • reakční prostředí
 • udržování tlaku (osmotický, napětí)
 • zajištění hormonální hladiny
 • imunita
 • oběhové soustavy - lepší transport
 • hydrolymfa
 • tělní tekutina - prostupuje celým tělem, budou v ní buňky větší, podíl bílkovin než v okolní vodě
 • žahavci, houby, ploštěnci, ostnokožci
 • hemolymfa
 • krvomíza, bezobratlí, ve štěrbinách, nebo náznacích cév není už v celém těle - rozpuštěná dýchací barviva (volně - nemají krvinky)
 • větší podíl bílkovin, volně se pohybující buňky (imunitní systém)
 • měkkýši, členovci

Tekutiny uzavřených cévních soustav

 • uzavřené soustavy - tekutiny rozlišené, už se nemísí
 • krev
 • lymfa (vzniká slepě v tkáňovém moku, podobná tělní plazmě, zvýšený obsah tuků, bezbarvá (lymfocity B)
 • tkáňový mok (kontakt mezi cévou a buňkou a mezi buňkami)
 • krev - uzavřený krevní systém
 • čerpadlo - srdce
 • krevní plazma - krevní tělíska
 • červené krvinky - obratlovci
 • krvinka bezjaderná - savci
 • nemá spotřebu energie (minimální)
 • zvětšení objemu pro navazování molekul
 • vznik v červené kostní dřeni
 • zánik - v játrech a slezině
 • krevní oběh
 • cirkulace krevních tekutin
 • pohyb hydrolymfy zajištěn pohybem živočicha
 • cévní soustava otevřená
 • vyvinuté cévy, nebo tělo nacpané svalovinou a tím se vytváří štěrbiny = lakuny (tělo není bezhlavě prolité krví)
 • srdce napomáhá oběhu
 • tekutiny potřeba velké množství
 • 50% tělní váhy
 • členovci hemolymfa - 25% váhy (nevede kyslík => menší část těla)
 • uzavřené cévní soustavy
 • vodní sloupec se chová jako jeden velký tím, že je uzavřený
 • tekutiny může být mnohem méně
 • asi 5% objemu
 • nutný výkonný čerpací orgán
 • strunatci - většinou uzavřená cévní soustava (tepny, žíly)
 • kopinatci - nemají srdce - břišní aorta tepe a slouží jako čerpadlo
 • srdce, jako samostatný útvar u obratlovců, většinou vede krev k hlavě
 • srdce - poprvé obratlovci
 • ryby, paryby - žilné srdce - protéká odkysličená krev - hnaná do žaber
 • suchozemští - malý krevní oběh, velký krevní oběh
 • obojživelníci - třídílné srdce - 2 předsíně, 1 komora
 • v komoře se mísí krev okysličená a neokysličená = krev smíšená
 • plazi - aorta se nevětví na dvě, ale je jenom jedna a zachovává se pravý oblouk (savci - levý)
 • řízení srdeční činnosti - prodloužená mícha
 • vlastní nervový systém - tvořen dvěma uzlíky (řízení stahu)
 1. sínoatriální
 2. atrioventrikulární
 • větvení nervů v oblasti miokardu jsou Purkyňova vlákna

Hodnocení dokumentu

Obsahuje hrubky a chybí podstatné informace. Autor/ka se zvláštně vyjadřuje.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.