Starověká literatura

Z skolavpohode.cz

Mimoevropská

 • Mezopotámské písemnictví (4.tis.př.n.l), Irán, Sumérové, klínové písmo
  • Epos o Gilgamešovi - král Uruku, smrt přítele, strach ze smrti, touha po věčném životě, smrti nemůže nikdo uniknout, vzorem pro jiná epická díla, stopy v Bibli- potopa
 • Egyptské písemnictví- hieroglyfické písemo (4.tis.př.n.l), bohaté písemnictví naukové, lyrika
 • hebrejské písemnictví- (1.tisíciletí př.n.l)-
 • Bible (knihy) - soubor knih Starého zákona, převzali křesťané (vznik 12.-2.st.př.n.l), Nový zákon - křesťanská tradice (1.a2.st.n.l), hlavní části tvoří Evangelia (Marek, Matouš, Jan, Lukáš)- vyprávějí o životě a smrti Ježíše. Bible (nejčtenější kniha světa)- překlady do národních jazyků zpravidla zahajují rozvoj písemnictví jednotlivých národů, ve středověku daly základ některým spisovným jazyků (staroslověnština), postavy, příběhy, podobenství: zdrojem inspirace umělecké tvorby.
  • Starý zákon (základem Pět knih Mojžíšových- Tóra)- vypráví o stvoření světa a člověka, životě prarodičů Adama a Evy, jejich hříchu a vyhnání z ráje, o Kainově zavraždění Abela, potopě světa, zmatení jazyků při stavbě Babylonské věže.
 • Čínské písemnictví - (poslední tři století 2.tisíciletí př.n.l)
  • Kniha písní - přes 300 básní, nejrůznější témata (např. básně milostné), próza dějepisná a filosofická .
  • Konfucius (551-479 př.n.l.) - princip lidského jednání = humanita (lidskost a dobro), "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim."
  • LAO Ć (570-490 př.n.l) - zakladatel taoismu (tao- koloběh, bytí a příroda), člověk má s tao splynout, oprostit se od věcí, pohroužit se do vlastního nitra.
 • Indická literatura - (2.tis.př.n.l)- Védy - vědění nebo znalost v sanskrtu, nejstarší památky indické literatury, oslavují přírodní božstva (slunce), nejstarší mýty, legendy a eposy
  • Mahábhárata a Rámájana (eposy, 4.st.př.n.l- 4. st.n.l)

Evropská

Antická literatura- řecká a římská literatura, nejstarší období evropské literatury, svým dojmem doposud působící

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.