Spencer Herbert

Z skolavpohode.cz

Anglický filosof a jeden ze zakladatelů sociologie. Formuloval principy evoluční filosofie, byl výrazně ovlivněn klasickým pozitivismem Augusta Comteho. Zdůrazňoval význam přírodních věd pro výchovu a podněcující vědy humanitní. Skloubil biologii, psychologii, sociologii a etiku, snažil se objasnit konflikt mezi individuem a společností. Jako první se systematicky zabýval společenskými institucemi, které rozdělil na domácí, obřadní, politické, církevní, profesionální a průmyslové. V politice byl stoupencem liberalismu (jednotlivec může jednat, jak se mu zlíbí, pokud nezačne omezovat svobodu jiných).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.