Spartakus

Z skolavpohode.cz

Spartakus - Před námi boj (1950)

Román Jarmily Loukotkové (1923) má za námět otrockou a gladiátorskou vzpouru římského otroka Spartaka, původem Tráka, z roku 71 př. n. l. Autorka, pro niž antika a antické dějiny se staly životní láskou, s velkou znalostí historických událostí i prostředí rozvíjí námět této antické revoluce nejvíce utlačované a ponižované vrstvy starořímského obyvatelstva. Se smyslem pro věrohodnost historického detailu, pro mentalitu tehdejších vrstev římské společnosti a na základě důkladného studia zpracovává Loukotková fabuli vzpoury otroků moderním a dnešnímu čtenáři přístupným způsobem. Její Spartakus není žádný románový hrdina, ale pouze nevšední, tragická, a přesto zcela lidská a také lidskými slabostmi trpící antická osobnost. Spartakovu velikost vidí Loukotková především v odvaze, s jakou se vzepřel tehdy vševládné moci Říma docela obyčejný člověk, poslední z posledních. Se znamenitým smyslem pro psychologii moci líčí autorka i Spartakovy protivníky, římské vojevůdce a boháče. Popisy bitev patří k stylisticky nejsilnějším částem díla, což je u autorky svým způsobem literární rarita. Loukotková není sentimentální autorkou, její pohled na antické dějiny je střídmý, věcný a pronikavě konkrétní. Snad také proto jsou její romány tak čtivé a vycházejí ve stále nových a čtenáři žádaných vydáních.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.