Sokol Jan

Z skolavpohode.cz

Český filosof, překladatel, programátor a redaktor časopisu 'Přítomnost', zeť Jana Patočky. Narodil se v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. V roce 1958 složil s vyznamenáním maturitu v dálkovém studiu. V roce 1963 přijat do dálkového studia matematiky na Univerzitě Karlově. V letech 1964-90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve 'VÚMS Praha' na vývoji základního programového vybavení počítačů. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. V letech 1990-92 byl poslancem 'Federálního shromáždění' za 'Občanské fórum' a místopředsedou 'Sněmovny národů', předsedou poslaneckého klubu 'Občanského fóra' a stálé parlamentní delegace v 'Evropském parlamentu'. V roce 1992 kandidoval do 'Federálního shromáždění' za 'Občanské hnutí', o čtyři roky později do 'Senátu' za 'KDU-ČSL'. Od roku 1990 přednáší filosofii a religionistiku na pedagogické a filosofické fakultě Univerzity Karlovy i jinde (Ústí nad Labem, Olomouc). V květnu 1993 obhájil diplomovou práci, v březnu 1994 získal titul kandidáta věd a v dubnu 1995 titul doktora. V únoru 1997 byl jmenován docentem filosofie a poradcem ministra školství. Od ledna do července 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, od srpna 2000 je pověřen vedením fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Je ženatý, má dva syny a jednu dceru. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu zejména filosofických knih (Teilhard de Chardin, Lévinas, Gadamer, Ricoeur, Blondel, Foucault či Maritain), publikoval v mnoha časopisech, spolupracoval na několika slovnících a encyklopediích. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (např. v letech 1973-82 seminář o Nietzscheovi), v roce 1976 podepsal 'Chartu 77' a publikoval v samizdatu. Je ovlivněn personalismem a fenomenologií, zabývá se zejména filosofickou antropologií, dějinami náboženství a překládáním z různých jazyků (vede interpretační semináře v různých jazycích). Kromě četných přednášek v cizině (zejména na evropská a filosofická témata) také absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Heidelbergu a v Pensylvánii.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.