Sny králů

Z skolavpohode.cz

Nový triptych, který je protějškem milostných osudů tří královen, zobrazuje vztah tří králů, Přemysla Otakara II., Karla Čtvrtého a Ludvíka Jagellonského, k české zemi, a jejich trojí přístup k vladařským povinnostem, a současně rozšiřuje pohled na české dějiny od doby posledních Přmyslovců do nástupu habsburské dynastie, která postupně zbavila český národ samostatnosti. Tématem je vztah krále k zemi, které vládne. Ten je v popředí a soukromý panovníkův život, zejména jeho milostné vztahy, se dostává na okraj, nebo vůbec chybí.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.