Smith Adam

Z skolavpohode.cz

Skotský filozof a ekonom. Za základní kritérium mravního jednání považoval pocit sympatie k druhému člověku. Zastával názor, že realizace zájmů jednotlivce nejlépe přispívá blahu celé společnosti. Za základní zdroj ekonomického růstu určil svobodnou lidskou práci, volnou konkurenci a minimálně regulované tržní prostředí - stal se tak jedním z inspirátorů ekonomického liberalismu. V kritické konfrontaci se Smithovou národní ekonomií rozvíjel svá stanoviska Karl Marx.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.