Simmel Georg

Z skolavpohode.cz

Německý filosof, sociolog a teoretik kultury. Profesor filosofie na univerzitách v rodném Berlíně (1885-1914) a ve Strassburgu (1914-8). Zpočátku byl pod vlivem pozitivismu, pragmatismu, sociálního darwinismu a evolucionismu. Celoživotně pak byl ovlivněn Kantem, později patřil mezi významné představitele filosofie života. V oblasti filosofie se soustřeďoval zejména na řešení gnoseologické a metodologické problematiky. Odmítal "mrtvou logiku" racionalistické filosofie, zdůrazňoval nutnost respektovat aktivní konkrétní život, chápaný jako neustálý proud dění. Poznání považoval za subjektivní (např. historické jevy poznává historik na základě své intuice). V sociologii byl spolutvůrcem a reprezentantem formálního směru (tzv. "formální sociologie") v rámci sociologie humanistické (rozumějící). Předmětem sociologie není vše, co se děje ve společnosti, ale pouze vztahy a formy, díky nimž se lidé zespolečenš»ují. Sociologie nestuduje ani jedince jako takové, ani společnost jako takovou, ale to, co se vytváří mezi lidmi, tedy procesy jejich vzájemného působení - je jakousi geometrií či gramatikou společenského života. Simmel přispěl k rozvoji sociologie společenských skupin, sociologie města, teorie směny, teorie role sociální, teorie konfliktu sociálního, teorie tzv. "sociálních typů" a sociologie módy. Zemřel ve Strassburgu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.