Schiller Johann Christoph Friedrich von

Z skolavpohode.cz

Německý básník, dramatik, překladatel, literární teoretik, estetik a historik, profesor na univerzitě v Jeně. Hlasatel morální opravdovosti, propagátor etických a uměleckých ideálů klasiky. Autor klasických balad a reflexivní lyriky i vrcholných tragédií. Výborně vyjádřil touhu po národní i osobní svobodě. Již v roce 1782 se svým dramatem proslavil po celém Německu, což mu však zároveň způsobilo veliké nepříjemnosti u württemberského vévody, včetně zákazu psát. Uprchl tudíž do Mannheimu, kde v letech 1783-4 pracoval jako dramaturg, později do Frankfurtu nad Mohanem, poté žil v Lipsku a v Drážďanech, věnoval se studiu Kantovy filosofie. V roce 1787 navštívil Výmar, kde se setkal s Goethem. Po čtyřech letech onemocněl tuberkulózou, léčil se mj. i v Karlových Varech. Spolu s Goethem, s nímž se spřátelil, vydával v letech 1795-7 časopis 'Die Horen', později se podílel na vydávání 'Musealmanachu'. Od roku 1799 žil ve Výmaru, kde i zemřel. Jeho literární počátky souvisejí s hnutím 'Sturm und Drang'. Jeho dramata se ve jménu svobody obracejí proti společenskému bezpráví, nemorálnosti a vyjadřují touhu po svobodném čistém životě. Otázkou svobody smýšlení a projevu se zabývá i tragédie z autorova klasicistního období, čerpající ze španělských dějin 16. století. "da, jejíž text je použit v závěru 9. symfonie Ludwiga van Beethovena (1770-1827), oslavuje štěstí pramenící z nezištného přátelství. To je i tématem jeho balady. Slavná trilogie se odehrává v západních Čechách a konfrontuje různá pojetí cti, věrnosti a zrady. V tragédiích vyniká psychologickou kresbou jednajících osob, oslavuje boj za vlast, oživuje motiv svobody, vyzdvihuje z měš»anských pozic krásu činorodé práce. Schillerovo dílo bylo nadšeně přijato i hojně překládáno v období českého národního obrození (Šedivý, Antonín Marek (1785-1877), Jungmann, Linda, Purkyně). Obraz doby i problémy tvorby jsou zachyceny v rozsáhlé korespondenci s Goethem.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.