Saramago José

Z skolavpohode.cz

Portugalský básník, romanopisec, dramatik, překladatel, novinář, autor libret a cestopisů, autodidakt. Literární renomé získal až v pozdním věku, nyní je hlavním představitelem nových směrů v soudobé portugalské literatuře. V roce 1969, kdy už byla imperiální podstata komunismu zřejmá celému světu, vstoupil do komunistické strany a v polovině 70. let disciplinovaně asistoval při pokusu portugalských komunistů převzít moc v zemi a přejít z demokratického bloku mezi sovětské satelity. Portugalsko tehdy v mnohém připomínalo Československo na prahu roku 1948. Po svržení pravicové diktatury zasedli ve vládě vedle demokratů i komunisté, kteří do nové ústavy prosadili uzákonění přechodu k socialismu, snažili se ovládnout veřejné sdělovací prostředky a málem se jim povedlo vyvést Portugalsko ze 'Severoatlantické aliance'. Vykonavateli státního převratu se měli stát levicově orientovaní parašutisté, kteří by ovládli strategické body v Lisabonu. Samarago cenzuroval články svých kolegů. Demokratickým silám se naštěstí podařilo pokus o komunistický puč potlačit a Saramago opustil žurnalistiku, aby se mohl věnovat literatuře, zpočátku značně angažované. Prosadil se však až v následujícím desetiletí pseudohistorickými romány, v nichž ideologii překrývají ironická podobenství, která obraz světa relativizují četnými paradoxy a velké dějiny představují prostřednictvím fantastických a groteskních detailů. Nakonec si získal pověst autora, který hodně píše, dobře se čte a úspěšně se prodává. Proslul vylíčením sexuálního soužití Ježíše Krista (asi 4 př. n. l.-33 n. l.) s Máří Magdalenou. V dnešní době je přední postavou portugalského kulturního života. Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1998.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.