Saint-Simon Claude Henri de Rouvroy (1)

Z skolavpohode.cz

Francouzský myslitel, který ovlivnil myšlenky svého sekretáře Augusta Comta. Utopický socialista, kritik buržoazie, jeden z inspirátorů sociologie. Předchůdce pozitivismu, tvůrce pojmu "industriální společnost". Kolísal mezi materialismem a idealismem. Jeho učitelem a vychovatelem byl d'Alembert. Dobrovolně se zúčastnil války za nezávislost Spojených států. Společnost je podle něho výslednicí dvou antagonistických (protichůdných) sil - setrvačnosti institucí a změny. Za hnací sílu vývoje pokládal pokrok vědy, morálky a náboženství. Věřil, že základem budoucího řádu musí být vědecky a plánovitě organizovaný průmysl, který ukončí období revoluční krize, kterou Francie právě poznala. Nový společenský a ekonomický řád, který se ze starého pořádku zrodí, umožní optimální rozvoj člověka a jeho ctností. Proletariát chápal jako trpící třídu. Zřekl se hraběcího titulu a zemřel v bídě. Přímí pokračovatelé Saint-Simona přeměnili jeho učení v polonáboženskou sektu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.