Sídla

Z skolavpohode.cz

Sídla jsou základními centry lidské aktivity. Sídlem rozumíme seskupení sídelních jednotek (domů ) včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území. V sídlech se soustřeďuje většina funkcí spojených s životem člověka. Sídlo je místem koncentrace hospodářské činnosti a ubytování obyvatelstva. Studiem sídel se zabývá obogeografie sídel. Studuje zákonitosti rozmístění a prostorové zvláštnosti sídel. Studium sídel bývá často spojováno se studiem geografie obyvatelstva (geografie osídlení).

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.