Rozmnožování

Z skolavpohode.cz
 • nepohlavní
  • čím složitější živočich, tím složitější
  • na principu mitotického dělení
  • u jednobuněčných organismů je to základní rozmnožovací mechanismus
 • pučení - žahavci, živočišné houby (vnitřní pupen = gemule)
 • partenogeneze - členovci, bezobratlí
  • vývoj z neoplozených vajíček
  • takto se rozmnožuje 10% živočichů
  • příklad: mšice, včely
 • polyembrionye - rozpad embrya
  • savci - pásovec (vývojově primitivní)
  • jeden zárodek se rozpadne na 6 až 9 částí
  • někteří hmyzí paraziti
 • pohlavní
  • vzájemná kombinace genů - vlastností
  • izogamety - morfologicky nerozlišené pohlavní buňky, zajišťují jen kombinaci genů
  • samčí pohlavní buňky - malé, pohyblivé
  • samičí pohlavní buňky - zajišťují výživu organismu v prvních chvílích života
  • spermie
  • spermatozoidy
  • spermatofory - uvolňovány ve shlucích (pavouci, hlavonožci)
  • hermafrodité
  • gonochoristé - s pohlavní dimorfií - někdy se objevuje jen v době páření
  • snaha o zahánění samooplození (i hermafrodité příjmají buňky od jiného organismu)
 • vnitřní oplození - žížala, hlemýžď
 • proterandrie - samčí pohlavní buňky dozrávají dříve
  • oplození - vnější, vnitřní
  • páření doprovázeno složitými rituály (svatební tance)
  • podporují dozrávání buněk
  • některé organismy jsou schopné pářit se jen jednou za život
   • monoestričtí - páří se jen jednou za sezónu (dlouhá březivost, nebo mírný pás 4 období)
   • diestričtí
   • polyestričtí - organismy s krátkou březivostí, nebo nezávislé na přírodních podmínkách (především tropická zvířata) - primáti, dlouhodobě domestikovaná zvířata
 • fyziologie adaptace
  • utajená březivost
   • při vývoji mláděte je další embryo ve stadiu několika buněk (vačnatci, ploutvonožci)
  • utajené oplození
   • páření probíhá v určitém období - vývoj jedince až za několik týdnů (netopýři)
 • velká péče o potomstvo - především u vyšších živočichů
 • abnormální množství potomstva - nižší živočichové (ryby)- počítá se s obrovskými ztrátami
 • primární pohlavní znaky - anatomie pohlavních orgánů
 • sekundární pohlavní znaky - chování (rituály, teritoriální chování)
  • velikost (např. pavouci - větší samici)
 • ontogeneze jedince
  • začíná v okamžiku oplození - zygota
  • živočichové se liší podle toho, kdy se zastaví jejich vývoj
   • monula
   • blastella
   • gastrula - živočichové diblastica (ektoderm, entoderm, prvotní tělní dutina)
   • vputují buňky - mezoderm - druhotná tělní dutina
 • prvoústí - ústa na místě blastosporu - diferenciace hlavní části zárodku
 • druhoústí
  • anamnia = bezblaní, bez zárodečných obalů
   • bezobratlí, obratlovci až po obojživelníky
 • amniota - plazi, ptáci, savci = blanatí
   • amnion (se zárodečnými obaly)
   • chorion (seróza)
   • alantois (vzličovací váčka)
  • přímý vývoj - embrionální fáze (prenatální)
   • dětství
   • dospělost
   • stáří
   • smrt
  • nepřímý vývoj - přes larvální stadia (mohou žít déle než dospělec)
 • organismy neprodělávají metamorfózu z larvy na dospělce - jsou pohlavně vyspělé - neotemnie
  • rozmnožování člověka: sexualita pod vlivem psychiky

Hodnocení dokumentu

Embryonální se píše s "y". Rozmnožování v larválním stadiu, kdy jedinci nedospívají, se nazývá neotenie. A tak dále, tahák obsahuje chyby a je neuspořádaný. Spíše poplete než pomůže.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.