Racionalismus a empirismus

Z skolavpohode.cz

Racionalismus tvrdí, že poznání vyrůstá z racionálního myšlení, které je zárukou platnosti. Je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka, zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury. Hlásá suverenitu lidského rozumu. Je vyvolán úspěchy přírodních věd a jejich technické aplikace, doprovází přeměny sociální i intelektuální. Zvlášť patrné je spojení novověkých racionalistů s novou vědeckou metodou, opřenou o matematiku a mechaniku. Matematické funkce vyjadřovaly fungování přírody, matematika se stala vzorem i pro filosofii. Představitelé jsou René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.