Pope Alexander

Z skolavpohode.cz

Anglický básník, významný představitel klasicistní poezie. Od dětských let měl tuberkulózu páteře, která omezila jeho vzrůst na pouhých 137 cm, později trpěl také bolestmi hlavy a astmatem. Jeho básně, psané hrdinským dvojverším, jsou založeny na vtipné pointě, vybroušeném jazyce a formální dokonalosti. Představuje formou delší aforistické skladby novou básnickou poetiku, vzhlížející k antickým vzorům. Ve své době zaznamenala velký úspěch směšno-hrdinská báseň travestující malichernou salónní příhodu. Skladba je sžíravou satirou na Popeho umělecké protivníky, ambiciózní filosofickou básní. Pope přeložil Homérovy eposy Ílias a Odysseu a pořídil vydání Shakespearova díla (1725). S nástupem romantismu Popeova reputace poklesla (přesto byl ceněn např. Byronem) a jisté rehabilitace se mu dostalo až ve 20. století. Zemřel v rodném Londýně.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.