Parmenidés z Eleje

Z skolavpohode.cz

Řecký předsókratovský filosof, žák Xenofanův a učitel Zénónův, vlastní zakladatel a duchovní otec jihoitalské "elejské školy". Pocházel z význačného a zámožného rodu. Aktivně se účastnil politického života, dokonce pro svou obec sestavil zákony. Ve své filosofické básni navázal na Xenofanovu myšlenku o jediném, nejvyšším a nehybném bohu a ze zásady, že "jsoucno je a nejsoucno není" (tedy ani jsoucno se nemůže měnit v nejsoucno), vyvodil své učení o jediném jsoucnu, které má podobu obrovské koule, je neměnné, homogenní, nedělitelné a "sevřené v poutech Nutnosti", takže se v něm nemůže nic dít. Toto jediné, neměnné jsoucno je světem pravdy, kdežto proměnlivý smyslový svět je světem pouhého zdání.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.