Od Moliéra po Becketta

Z skolavpohode.cz

KLASICISMUS (17. století)

Francie

 • návrat k antice, racionalismus (filosof René Descartes), ideálem je pravda, člověk je povinen plnit nadosobní cíle (nejvyšší ctnost oběť vlastního života za tyto cíle), dodržování zákona 3 jednot: času, místa, děje (Aristoteles), žánry vysoké: tragédie - pouze o životě vyšších vrstev - epos, óda - a nízké: komedie - neurozené postavy, náměty ze současnosti, fraška, bajka, satira
 • Pierre Corneille (1606-1684) - veršovaná tragédie Cid (1636) ze Španělska, základním konfliktem je povinnost a čest X cit a láska. Cid zabije otce své milé (ten totiž urazil Cidova otce), dívka ačkoli Cida miluje, chce, aby byl potrestán
 • Jean Racine (1639-1699) - střet citu s egoistickými vášněmi, antický námět, ale současné postavy a soudobé problémy; tragédie Faidra (1677) - důraz na psychologii postav, miluje svého syna, pak, když její muž je v cizině, tak mu to řekne, manžel se vrací, vyhání syna a vyzívá bohy, aby potrestali zločin, ona vypije jed
 • Moliére (1622-1673) - u různých kočovných společností jako herec, režisér a spisovatel frašek a komedií, pak ředitel královského divadla v Paříži; typizace postav, autor tzv. “charakterových komedií” - určitá charakteristická vlastnost je příčinou zápletky; kritický pohled na skutečnost, satirické, výsměch lidským slabostem, smírné řešení konfliktu, zabývá se problematikou postavení ženy ve společnosti a v rodině, chorobné lakoty, náboženského pokrytectví apod.
  • Tartuffe (1664-1669): kritika pokrytectví a církve. Tartuffe ovládá rodinu Orgona, usiluje o jeho ženu, má si vzít jeho dceru a ta rodina se tomu marně snaží zabránit, Orgon mu zcela podléhá, připíše mu i svůj majetek, úplnému rozkladu rodiny zabrání až zásah krále
  • Lakomec (1668): inspirováno Plautovou Komedií o hrnci - lichvář Harpagon ochotný pro peníze obětovat vše
  • Škola žen (1622), Don Juan, Misantrop (1666), Měšťák šlechticem (1670), Šibalství Scapinova (1671), Zdravý nemocný (1673)

Itálie

 • tzv. “commedia dell‘arte” - národní veselohra, protipól vznešené klasické tragédie, velmi oblíbená, ironicky zachyceny všední problémy, herci měli jen tzv. scénář, na scéně improvizovali, ustálené postavy (ve všech dílech), dialog doprovázen komickou pantomimou
 • Carlo Goldoni (1707-1793): Chytrá vdova, Jemnostpán markýz, Hrubiáni - zesměšnění despotismu měšťáků, Pán Todero Brumla - typ člověka, který není s ničím spokojen, jedná s lidmi příkře, díky tomu se všem zoškliví, Poprask na laguně (1762) - o žárlivých milencích

PREROMANTISMUS (pol. 18.stol.)

Odmítnutí konvencí, příkazů, řádu, požadavek tvůrčí svobody, důraz na cit, vzorem je venkovský, prostý, nezkažený člověk, prostý způsob života

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.