NP Krkonoše

Z skolavpohode.cz

Geologie a geomorfologie

Krkonoše spolu s některými okolními horskými celky vytvářejí tzv. krkonošsko - jizerské krystalinikum, které je budováno proterozoickými až paleozoickými krystalickými břidlicemi (zvláště svory, fylity a ortoruly; stáří 600-1000 milionů let). Z dalších podružných hornin jsou tu křemence, čedič a krystalické vápence, které přes plošně menší rozsah mají velký význam pro utváření reliéfu i strukturu vegetace. Do krystalinika, které bylo v prvohorách dvakrát zvrásněno, pronikl při druhém vrásnění během karbonu žulový pluton, vytvářející větší část hlavního hřebene a téměř celou polskou část pohoří. S jeho existencí je spojen vznik tvrdého kontaktního pásma, majícího zásadní vliv na další geomorfologický vývoj pohoří. Mimo to jsou na něj vázána i nejvýznamnější rudní ložiska Krkonoš.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.