Němcová Božena

Z skolavpohode.cz

Česká spisovatelka narozená ve Vídni. Spoluzakladatelka novodobé české prózy, sběratelka a autorka lidové slovesnosti (zejména pohádek a črt ze života prostých lidí). Ve čtyřicátých letech ve vlastenecké společnosti v Praze zformovala své představy o národní literatuře a vlastním společenském uplatnění. S osobitým vypravěčským talentem umělecky zpracovala české pohádky, pověsti a legendy, které převedla do formy humorných, fantastických nebo romantických povídek. Většina z nich vznikla za jejího pobytu na Chodsku, kde se seznámila s tradičním lidovým a venkovským světem, který realisticky zachytila i v publicistických črtách, úvahách a beletristických obrazech ze života. V lidových pohádkách vedle vypravěčsky bohatých látek nacházela i ucelený soubor kladných životních hodnot, vyzdvihovala především mravní hodnoty lidu. V padesátých letech psala povídkové obrazy venkovského a maloměstského života. V rozsáhlejších prózách novelistického typu vylíčila na osudech jednotlivců širší společenské vztahy a rozpory, jež se snažila řešit hledáním porušené harmonie. Odvážila se položit Karlu Havlíčku Borovskému na rakev trnovou korunu. Sama v Praze zemřela poměrně mladá vysílením po neustálém strádání.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.