Mukařovský Jan

Z skolavpohode.cz

Český literární vědec a estetik. Vystudoval češtinu, francouzštinu a estetiku (1915). Od roku 1926 byl členem 'Pražského lingvistického kroužku'. Od roku 1937 byl profesorem a v letech 1948-53 rektorem na Univerzitě Karlově v Praze. Patřil k představitelům strukturální metody v estetice a literární vědě. Zabýval se zvukovou stránkou verše, specifikou básnického jazyka, slohovými osobitostmi novodobých českých autorů. Věnoval se problematice obecné estetiky, zejména otázkám estetické funkce, normy a hodnoty, vztahem literárního díla ke společnosti a jeho estetickým působením. Estetické a literárně-teoretické práce shrnul ve svých knihách. Zemřel v Praze.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.