Mráz proti smrti (kryonika)

Z skolavpohode.cz
 • na výročním zasedání Asociace amerických lékařů přednesl šéf výzkumného týmu Biotime Hal Sternberg informace o „oživlých paviánech“
 • tekutina, která umožňuje toto oživení se nazývá Hextend a slouží jako náhražka krevní plazmy zabraňuje poškození tkání nízkými teplotami
 • v nejbližší době by se měla používat při velmi složitých operacích, kdy by nízká teplota mohla zabránit nadměrným ztrátám krve
 • kryobiologie je věda o působení teplot na živé tkáně (kryosuspenze)
 • kryonika se zabývá úplným zmrazením a rozmrazením člověka tak, aby zůstal naživu a mohl používat mozek => mnohými biology není považována za vědní obor
 • bádání, týkající se vztahu živých organismů a nižších teplot, trvá déle než 100 let => 1900 Carl van Linde => technika zkapalňování plynů - po té se ukázalo, že je možné v kapalném dusíku přechovávat bakterie a oživovat je
 • metoda zmrazování by se měla uplatnit při prodlužování časové rezervy klinické smrti za normálních okolností trvá 3-5 minut a pak nastává smrt biologická; při podchlazení může být prodloužena až na 10-ti násobek
 • zpomalení látkové výměny a snížené nároky na O2, které jsou přímým projevem podchlazení lze s úspěchem použít i při náročných operacích srdce, kdy se tělo podchlazuje na 25 - 280 C nebo na tzv. hluboké podchlazení 10 - 120 C
 • hibernace - uvedení organismu do stavu velkého zpomalení životních pochodů (funkcí)
 • v 80. letech skupina amerických kryobiologů - objevení hormonu hibernace - Hibernation induction trigger (HIT) - vyvolává snížení tělesné teploty a zpomaluje metabolismus i srdeční tep
 • kryochirurgie = kryodestrukce - léčba destrukcí nemocné tkáně řízeným, hlubokým, přesně ohraničeným podchlazením až na -1960 C
 • kryokauter = kryochirurgický lékařský nástroj, určený zejména k destrukci patologické tkáně metodou lokálního hlubokého podchlazení
 • jde o významnou léčebnou metodu. Jedna z mála přirozených metod pro léčení nádorů, která minimálně zatěžuje organismus a v mnoha případech nevyžaduje narkózu
 • jedna z 10ti firem, které vyrábějí kryochirurgické přístroje sídlí v ČR
 • kryoterapie - léčení mrazem - stimuluje živý organismus k vytváření protilátek

Zakladatelem kryonického hnutí byl fyzik Robert Etlinger, autor knihy „Perspektiva nesmrtelnosti“.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.