Merleau-Ponty Maurice Jean Jacques

Z skolavpohode.cz

Francouzský filosof a spisovatel. Zpočátku se zabýval dílem Bergsona a Maine de Birana a tvarovou psychologií, později zejména fenomenologií. Zásadní význam měla jeho raná práce, ve které kladl důraz na lidskou tělesnost. Zabýval se rovněž strukturou žitého světa, jeho situačností a mnohoznačností, vytvářející temné pozadí všeho jasného poznání. V pozdních dílech se zabýval tvořivostí řeči a přecházel k rozborům ontogeneze (vývoje) světa z látky, v níž ještě není jasně rozlišen subjektivní a objektivní pól - zkoumal tedy vztah fenomenologie k tomu, co je nefenomenalizovatelné. Předčasná smrt mu zabránila dokončit nový projekt ontologie, v němž se pokusil modifikovat (obměnit) základní premisy (předpoklady) své filosofie. Podobně jako Martin Heidegger vycházel z konečnosti lidské existence - byl jedním z nejvýznamnějších představitelů francouzského existencialismu.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.