Meadová Margaret

Z skolavpohode.cz

Americká etnoložka a kulturní antropoložka. Narodila se ve Philadelphii. Ve svém díle precizovala (zpřesňovala) pomocí výzkumů na ostrovech Bali, Samoa a Nová Guinea tezi o kulturním formování lidské osobnosti v procesu socializace (zespolečenštění) a enkulturace (osvojení kultury). Rozvíjela doktrínu kulturního determinismu (podmíněnosti) a relativismu a zkoumání rodově specifického chování. Ve svých pracích se zabývala též procesy akulturace (trvalé změny kultury), sociální změny a především vztahy osobnosti a kultury.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.