Maryša (3)

Z skolavpohode.cz

Tragédie. Ústřední konflikt dramatu - vražda nemilovaného muže, za nejž je z donucení provdána mladá Maryša - je dán nejen úlohou majetkových poměrů na vesnici, ale i silou předsudků, které nedovolují vzepřít se vůli rodičů ani opustit muže. Konflikt se prohlubuje tím, že Maryša není zcela pasívní - je odhodlána nepotlačovat svou lásku k milému, jehož si pro odpor rodičů nemohla vzít. Drama vyniká nejen přísně logickou stavbou, ale i prudkým dějovým spádem a výraznými charaktery postav, jejichž činy vyplývají důsledně z jejich povahových a sociálních předpokladů. Realistická divadelní hra Aloise a Viléma Mrštíků právem patří ke klasickým dílům českého dramatického umění.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.