Marx Karl

Z skolavpohode.cz

Světoznámý německý filosof, ekonom a politik. Narodil se v Trevíru jako syn rabína. Vystudoval univerzitu v Jeně (1841). V roce 1849 emigroval do Paříže, aby se nakonec usadil v Londýně. Spolu s blízkým přítelem a spolupracovníkem Friedrichem Engelsem zakladatel marxismu jako vědecké teorie komunistického hnutí, byl aktivně činný v mezinárodním dělnickém hnutí. Tvůrce dialektického a historického materialismu, novodobé politické ekonomie a zakladatel vědeckého socialismu, spoluzakladatel a sekretář první internacionály. Ostře potíral Bakuninův anarchismus a učení německého socialisty Ferdinanda Lassalla (1825-1864). Byl ovlivněn Feuerbachem, zejména jeho teorií odcizení. Později odmítl z materialistických pozic Hegelovo učení o absolutní ideji jako základu světa a materialisticky reinterpretoval Hegelovu dialektickou metodu. Člověka pochopil jako souhrn společenských vztahů, jejichž základem jsou vztahy vznikající při materiální výrobě a dělbě práce. Na základě podrobné analýzy ekonomického mechanismu kapitalistické společnosti volné soutěže dospěl k přesvědčení o historickém poslání proletariátu a nevyhnutelnosti nastolení nové beztřídní společnosti, která vyřeší všechny reálné rozpory a problémy a bude znamenat úplnou emancipaci lidstva. Výrazně ovlivnil dějiny druhé poloviny 19. a 20. století, inspiroval různé proudy levicově orientovaného filosofického a ideologického myšlení. Zemřel v Londýně.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.