Marcuse Herbert

Z skolavpohode.cz

Americký filosof německého původu. Studoval ekonomii ve Freiburgu, filosofii u Husserla a Heideggera, krátce spolupracoval s 'Ústavem pro společenský výzkum' (tzv. "Frankfurtská škola"). V roce 1933 emigroval do Spojených států. Zabýval se nejprve Hegelovou filosofií, základy teorie dějin a vznikem společenské teorie. Snažil se o syntézu marxismu s moderními interpretacemi Hegela. Po válce se zabýval marxistickou teorií společnosti, do níž integroval Freudovu psychoanalýzu a analyzoval situaci člověka v rozvinuté průmyslové společnosti. V šedesátých letech jeho myšlení ovlivnilo studentský radikalismus a názory tzv. "nové levice".

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.