Marcus Aurelius Antoninus (1)

Z skolavpohode.cz

Římský císař a filosof helénistického stoicismu. Během jeho vlády (161-180) se musela říše bránit prudkým útokům barbarských kmenů. Nakonec podlehl ve vojenském ležení morové nákaze. Antická tradice ho hodnotila jako jednoho z nejlepších římských císařů. Ve stoické filosofii nalézal oporu při plnění vladařských povinností. Byl přesvědčen, že vesmír je řízen prozřetelností, se kterou má člověk spolupracovat. Své filosofické úvahy si zaznamenával v soukromých, řecky psaných poznámkách. Proslul pronásledováním křes»anů.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.