Manžel slavné ženy

Z skolavpohode.cz

Je to románový životopis Josefa Němce a obraz rozervaného radikála, revolucionáře, který musel být poslušným c. a k. rakouským úředníkem. Rozpornost a klikatost životní dráhy Josefa Němce zde kontrastuje s krásným posláním a radostnou, jasnou postavou jeho ženy, největší české spisovatelky. Čtenář zde poznává současně i atmosféru doby, v níž český národ zápasil o svou svébytnost v rámci Říše rakousko-uherské.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.