Médeia

Z skolavpohode.cz

Médeia je tragédie, pojmenovaná podle hlavní ženské hrdinky. Eurípidés zpracoval mythologické vyprávění o výpravě Řeků za Zlatým rounem do bájné Kolchidy. Médeia byla dcera krále Aita, kouzelnice, která pomohla Iasonovi získat Zlaté rouno. Do Iasona se zamilovala a uprchla s ním. Na cestě za ní zůstávaly jen mrtví. Zabila svého bratra - a nemohla se vrátit domů. Zabití krále Peilia z ní a Iasona udělalo psance. Utekli do Korintu, kde jim král Kreon poskytl azyl. Médeiu učinil Euripides ústřední postavou, která na rozdíl od jiných antických tragédií stojí nad dějem, takže její osud a povaha jsou to hlavní, čemu drama věnuje pozornost. Snad pro tuto odchylku od zvyklostí antického dramatu Médeia roku 431 př. n. l. před řeckým obecenstvem propadla.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.