Leibniz Gottfried Wilhelm von (2)

Z skolavpohode.cz

Německý filosof a matematik. Nezávisle na Newtonovi vytvořil diferenciální a integrální počet. Sám také vytvořil dnes používanou notaci pro integrály. Odvodil vztah pro derivování součinu dvou funkcí, uměl derivovat a integrovat mocninné funkce. Zajímavé je, že Leibniz nikdy nechápal derivaci jako limitu. Toto pojetí pochází až od d'Alemberta. Zabýval se také řešením soustav lineárních rovnic a zkoumal vlastnosti determinantů. Byl mimořádně tvořivý. Udržoval písemné kontakty s asi 600 evropskými učenci!!!

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.