Kulturní a národnostní vývoj před 1. světovou válkou

Z skolavpohode.cz

Ve druhé polovině 19. století patřily české země k oblastem s nejvyšší gramotností. Reformy z konce 60. let umožnily vybudování rozsáhlé sítě základního školství. Po ukončení obecné (základní) školy mohly děti postoupit do měšťanské školy nebo do klasického gymnázia, reálného gymnázia, do reálky či do obchodní akademie. Gymnázia připravovala především na univerzitní studium, absolventi reálek odcházeli přímo na techniku nebo se věnovali již povolání. Obchodní akademie poskytovaly vzdělání pro budoucí podnikatele nebo vyšší úředníky. Po rozdělení pražské techniky v roce 1869 a Karlo-Ferdinandovy university v roce 1882 na samostatné školy podle vyučovacích jazyků bylo možno absolvovat již celé studium v češtině.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.