Hubble Edwin

Z skolavpohode.cz

Americký astronom, který při pozorování z observatoře Mount Wilson v roce 1929 zjistil, že vzdálené galaxie se od nás vesměs vzdalují a to úměrně jejich vzdálenosti (v = Hl, tzv. Hubbleův zákon). Hubble stanovil konstantu úměrnosti na 526 km s-1 Mpc-1. Dnes se její hodnota z měření dalekohledem HST odhaduje na 68 km s-1 Mpc-1. Hubbleova měření byla založena na Dopplerově posuvu spektrálních čar a stala se prvním přímým experimentálním důkazem rozpínání Vesmíru. Hubble již chápal galaxie jako ohromné hvězdné ostrovy a nikoli mlhoviny, jako jeho předchůdci.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.