Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Z skolavpohode.cz

Německý klasický filosof, profesor na univerzitách v Jeně, Heidelbergu a Berlíně. Je tvůrcem dialektické vývojové metody, rozpracoval teorie etiky, estetiky, filosofie dějin, politiky, náboženství a společnosti. Hlavní představitel filosofie 19. století, která se přestává systematicky zabývat otázkami poznání a vztahem hmotného světa a vědomí. V mládí ho k filosofii přivedla četba Kanta, kterého nikdy nepřestal obdivovat. Po etapě vzájemného ovlivňování s Schellingem dospěl k filosofii "absolutního idealismu", kterou se snažil vypracovat jako jednotný systém filosofické vědy. Systém opírá o princip jednoty, ve kterém je bytí a myšlení ztotožněno. Svět je rozvíjením absolutní ideje, jejíž rozvoj probíhá dialekticky (vývojem protikladů) ve třech stupních.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.