Heaviside Oliver

Z skolavpohode.cz

Anglický fyzik a matematik. Odvodil techniku použití Laplaceovy transformace pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Spolu s Hertzem přeformuloval Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole tak, aby byly použitelné pro výpočty polí. Odvodil pole kolem pohybujícího se náboje.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.