Halas František

Z skolavpohode.cz

Český básník, esejista, publicista, překladatel (zejména z polské poezie - Słowacki, Mickiewicz), autor poezie pro děti i poetické prózy pro dospělé. V jeho tvorbě převládaly motivy proletářské poezie a poetistická témata. Jako zralý umělec životních protikladů pochyboval o účelu a poslání vlastní tvorby, inklinoval k existencialismu, k motivům smrti, konce a deziluze a k básnickému ztělesnění tragického pocitu života. Halasův vývoj od introspekce k plastickému a předmětnému vidění vyústil v monumentalitu, litaničnost a vnitřní patos básnické tvorby. Mladší básnické generaci se věnoval zejména jako editor knižnice 'První knížky'. Narodil se v Brně. Vyučil se v knihkupectví (1916-19). V letech 1935-38 redigoval 'Rozhledy'. Zemřel v Praze, pohřben byl v Kunštátě.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.