Grof Stanislav

Z skolavpohode.cz

Americký psycholog českého původu. Vystudoval lékařství na Univerzitě Karlově, Působil jako psychiatr v Kosmonosích, později v pražském 'Výzkumném ústavu psychiatrickém', kde mj. zkoumal účinky LSD na lidskou psychiku a její využití v psychoterapii. V 60. letech odjel do Spojených států, kde pokračuje ve výzkumu změněných stavů vědomí (čtyři roky byl vedoucím oficiálního státního výzkumu psychedelik). Se svou ženou Christinou Grofovou vytváří a rozvíjí techniku holotropního dýchání. Rozvíjí humanisticky orientovanou psychoterapii, která na rozdíl od behaviorismu a freudismu přihlíží k duchovnímu rozměru lidské psychiky a ke zkušenostem z takových jevů, jako jsou např. mystické stavy, kosmické vědomí, trans, tvořivost a náboženské prožitky. Spolu s Abrahamem Haroldem Maslowem (1908-1970) a A. Sutichem dal tomuto novému směru název psychologie transpersonální. Stal se zakládajícím prezidentem 'Mezinárodní transpersonální společnosti' ('International Transpersonal Association', 'ITA'), která je interdisciplinární vědeckou organizací podporující celostní (holistické) pojetí člověka ve vztahu ke světu a kosmu. V současnosti je profesorem psychologie na 'Kalifornském institutu integrálních studií' a vede mezinárodní program profesionálního výcviku holotropního dýchání.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.