Grillparzer Franz

Z skolavpohode.cz

Nejvýznamnější rakouský dramatik 19. století. Úspěch mělo romantické drama inspirované pravděpodobně autorovým pobytem na šumperkském zámku ve Velkých Losinách. Z českých dějin a mytologie čerpají dramata, v nichž na pozadí historických událostí z české minulosti řešil obecné, dobové i nadčasové problémy, leckdy i formou alegorie - např. postava krále Přemysla II. Otakara (1233-1278) vlastně nahrazuje Napoleona I. Bonaparteho (1769-1821). Jeho dílo spojuje ideje německého osvícenství, klasiky, romantiky a předbřeznové doby.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.