Goll Jaroslav

Z skolavpohode.cz

Český historik, zakladatel české pozitivistické školy. Studoval na univerzitách v Praze a v Göttingenu. V letech 1872-3 byl sekretářem amerického vyslance v Berlíně, poté učil na obchodní akademii v Praze. V roce 1875 se habilitoval pro novější všeobecné dějiny, od roku 1880 byl profesorem pro tentýž obor na univerzitě v Praze. Po rozdělení univerzity v roce 1882 přednášel na její české části, kde zřídil historický seminář jako důležitou součást vědecké výchovy budoucích badatelů. Mezi jeho žáky patřili mj. pozdější významní historici Pekař a Šusta. Gollovo vědecké dílo se vedle důkladnosti vyznačovalo přesnými kritickými postupy a ve vývoji české historické vědy znamenalo zásadní zlom - je analytické i v případě zkoumání širších dějinných témat. Překládal Baudelaira, sám je autorem básnické sbírky. Literární tvorbou byl spojen s lumírovci, v roce 1874 dokonce redigoval časopis 'Lumír'.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.