Goethe Johann Wolfgang von (4)

Z skolavpohode.cz

Německý klasický básník, spisovatel, filosof, přírodovědec, právník a teoretik umění. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem. Vystudoval práva (1765-71) a nastoupil praxi. Ve svém díle sloučil tradice antiky a renesance s pocity novodobého evropského člověka. Poslání literatury chápal jako možnost vyjádření citů a myšlenek. Nechtěl se však nechat omezovat žádnými pravidly, jak tomu tehdy bylo zvykem. Shakespearovo dílo pro něj zosobňovalo ideál tvůrčí svobody. Svou uměleckou revoltou spadal do hnutí 'Sturm und Drang' (česky 'Bouře a vzdor'). Stýkal se s Herderem, Dobrovským, Kollárem a Šafaříkem. Významná je jeho filosofie přírody, kterou nechápal mechanisticky kauzálně, ale dynamicky. V oblasti přírodních věd jsou významné jeho studie o morfologii rostlin a živočichů i polemika s Newtonovou optikou. Zemřel ve Výmaru.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.