Gebauer Jan

Z skolavpohode.cz

Český jazykovědec, literární vědec a historik, profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Metodicky byl ovlivněn mladogramatickým hnutím, které kladlo důraz na živou mluvenou řeč a chápalo vývoj jazyka jako organický proces (sám se věnoval zejména hláskování). V časopise 'Athenaeum' shrnul jazykové argumenty, jimiž spolu s T. G. Masarykem prokázal nepravost "rukopisů".

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.