Fyziologie smyslové soustavy

Z skolavpohode.cz
 • receptory - příjem signálů - přeměna na vzruch
  • ektodermální původ
  • vnitřní receptory
  • vnější - sdružení do větších celků = smysly
  • mechano a chemoreceptory
 • chemoreceptory - často obranný charakter
  • sexualita, rozmnožování
  • značkování teritoria
 • čich - vnímání plynných látek rozpuštěných ve vodě
 • chuť - látky tekuté, tuhé
 • čich - vyvíjí se jako jeden z prvních smyslů
  • přední mozek - čichové laloky
  • dno předního mozku - hlavový nerv (čichový)
  • slepá čichová jamka - není v kontaktu s dutinou ústní
  • vomeronasální orgán (Jacobsonův)
  • obojživelníci - plyny zachycují ústy (jazykem) a tím si je úst do J. orgánu donesou dozadu do
  • původní savci = noční lovci hmyzu => dobrý čich (krtek)
  • členovci - (feromony) pachové signalizace - tykadla
 • chuť - obranný reflex
  • vnímání sláné chuti - rozlišování iontů v potravě (ionty nutné, slaná chuť určuje, že jsou přítomny)
  • vnímání chuti při optimální teplotě
  • i ryby (temenní lalok)
 • hmat - mechanoreceptory
  • vnímání tlaku, teploty, chvění
  • hmatová čidla = volná nervová zakončení (pod kůží)
  • nejstarší smysl - už u žahavců
  • savci - srst - podsada a pestíky
  • senzily - hmatové vousky
 • různé typy čidel (teplotní…)
  • hmyz - vnímání chvění, tepla
  • postraní čára ryb - až u kruhoústých
  • dálkohmatná fce.
  • paryby - hlavová část
  • nejdokonalejší po celé délce těla (děravé šupiny pod nimi kanálek)
 • sluch - mechanoreceptory
  • vnímání sluchové a také rovnováhy
  • žahavci - první vnímání rovnováhy
  • stejný princip všichni bezobratlí
  • obratlovci - vnímání - vnitřní ucho (kost skalní)
  • dutina - kostěný labirint
  • kruhoústí - dvě polokružné chodby na sebe kolmé
  • endolymfa - přelévání => změna polohy
  • paryby - 3 polokružné chodby - vyplněny endolymfou
  • poloha = váčky
  • pohyb = chodby krystalky = otolity CaCO(3)
  • 8. hlavový nerv = sluchový (z ucha do středního mozku)
  • centrum - mozeček, přední mozek
  • zvuková vlna převáděna na mechanické vlnění
  • u všech živočichů stejné (princip)
  • stridulace
  • (komár - sluch - tykadla) (kobylky - koleno) (cikády - zadeček)
 • ucho - tři části - vnitřní ucho - hlemýžď
  • vlastní sluchový orgán - Cortiho
  • už i nejnižší obratlovci (paryby, ryby)
  • vnímání zvuku - při přechodu na souš se vyvine - střední ucho 1. sluchová kůstka (zlatá)
  • hadi stř. ucho ztratily
  • ptáci - poprvé vnější ucho (většina jen zvukovod) (sova boltec)
  • savci - ušní boltec (kladívko, kovadlinka, třmínek)
  • spánkový lalok předního mozku - vnímání zvuku
  • výška (Hz) od 16 do20kHz
  • echolokace - schopnost vnímat a vydávat tóny námi nepostřehnutelné (netopýři, kytovci, můry)
 • zrak - radioreceptory
  • zrakové buňky - fotoreceptory - vytvořily shluk => oko
  • některé organismy - fotoreceptory roztroušené pod kůží (rozeznávání světla a tmy - žížala)
  • měkkýši - hlemýžď
  • ryby - napadení zezadu - zachytí stín
  • sítnice - vnímání světla, tmy, max. obrysů (kontrastní vidění)
  • dermaptická pokožka - jednotlivé buňky
  • falzóm = vakuola (světlolomné tělísko - čočka)
  • směrové vidění - intenzita, směr ze kterého to dopadá
  • obrazové vidění
  • oči - everzní - čivá část přivrácena směrem ke zdroji (láčkovci, měkkýši)
  • inverzní - funkční část na opačnou stranu
   • skvrnové oko - složené (hmyz)
   • oči - skvrnové (ploché) (polipovci, medúzovci)
   • miskovité oko - pokožka se propadá
   • medúzovci, kroužkovci
   • pohárkové oko - plži, téměř uzavřený váček
   • váčkové oko - oba uzavřené kulovité orgány => oční bulva (obratlovci, hlavonožci)
   • složené - facetové oko - hmyz
    • z jednotlivých kuželových oček
    • až 10 000 - omatidia
    • zorný úhel až 200°
    • dohled 2m (čmelák 0,5m , muška 130m)
    • obraz - mozaikovitý
    • faceta 6ti hraná (vyjímečně 5ti)
   • komorové okozaostřování - zplošťováním čočky (ryby i posun) týlní lalok - oční nerv - chiasmas - překřížení zrakových nervů
    • tyčinky - černobílé vidění
    • čípky - barevné (různé typy pro červenou, zelenou, modrou)
    • rhodopsin - pigment - bílkoviny(opsin); derivát vitamínu A (retinal) červené světlo - iodopsin při osvícení forma cis-retinalu na trans- ve tmě regenerace rhodopsinu, fungují tyčinky

Hodnocení dokumentu

Maturitní otázka obsahuje věcné chyby a je zpracována značně nepřehledně. Tipuji, že se z ní může poučit pouze autor/ka.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.