Franklin Benjamin (1)

Z skolavpohode.cz

Americký osvícenský myslitel, diplomat, přírodovědec, publicista, tiskař. Vzdělání získal jako samouk a vlastní tiskárnu si založil po tvrdé námezdní práci. Od roku 1729 vydával vlastní noviny 'Pennsylvania Gazette' a v letech 1732-57 osvětový almanach 'Chudý Richard anebo Cesta k blahobytu' (v Čechách překládal Josef Jungmann). Zasloužil se o zlepšení veřejných zařízení a služeb ve Philadelphii (osvětlení, čištění ulic, chodníky, knihovna, vzdělávací spolky), založil učenou společnost. V meteorologii se zabýval atmosférickou elektřinou, studoval bouřky, v roce 1750 zkonstruoval hromosvod, na jehož principu je založena i dnešní ochrana objektů před úderem blesku. Zavedl označení kladná a záporná elektřina, věnoval se výzkumům Golfského proudu. Od roku 1754 byl politicky aktivní nejprve za sjednocení britských kolonií, později se stal mluvčím v daňových sporech s Velkou Británií (publikoval několik satirických pamfletů proti britským daním), člen komise připravující Deklaraci nezávislosti, vedoucí diplomatické mise ve Francii; podílel se na návrhu ústavy. Shrnutím jeho životní moudrosti je nedokončený životopis.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.