Foucault Michel Paul

Z skolavpohode.cz

Francouzský filosof, historik, teoretik vědy a kultury. Studoval u marxistického filosofa Althussera na 'École Normale Supérieure' v Paříži. Byl profesorem na 'University Of Clermont-Ferrand' (1960-8), 'University Of Paris-Vincennes' (1968-70) a 'College de France' (1970-84). Podal historickou analýzu různých podob "nerozumu". Pod vlivem Friedricha Nietzscheho přešel ke zkoumání vývoje vůle k vědění a moderního pojmu subjektu a individuality. Analyzoval systém trestního práva a fenomén sexuality. Moc chápal v protikladu k tradičním výkladům a při její analýze podával originální výklad lidské tělesnosti. Zemřel v Paříži.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.